Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. ogłasza konkurs plastyczny na zaprojektowanie wymarzonego placu zabaw. Konkurs objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – Pana Marcina Witko.


CELE KONKURSU


• rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci,
• udostępnienie dzieciom możliwości prezentacji swoich dokonań twórczych,
• umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji placu zabaw,
• stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany
   pomysłów na wspaniały plac zabaw.

 

REGULAMIN KONKURSU


• konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego

• technika prac dowolna, format od A4 do A3,

• każdy uczestnik może wykonać 1 pracę przedstawiającą swój wymarzony plac zabaw,

• prace wykonane grupowo nie będą oceniane,

• wymagane wklejenie na odwrocie pracy wypełnionej metryczki

• dostarczenie prac plastycznych do siedziby Tomaszowskiego TBS przy ul. Majowej 15
w Tomaszowie Mazowieckim, w nieprzekraczalnym terminie, do 25 maja 2018 r do godz. 15:00.

 

OCENA I NAGRODY


1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane ocenie przez komisję konkursową
powołaną przez Zarząd Tomaszowskiego TBS.

2. Oceny prac dokona komisja konkursowa a jej wyniki zostaną ogłoszone w dniu 1 czerwca 2018 r na obchodach Miejskiego Dnia Dziecka organizowanego na płycie placu Kościuszki. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie zorganizowanej z okazji otwarcia placu zabaw zbudowanego na podstawie prac plastycznych podczas imprezy środowiskowej.
Autorzy prac nagrodzonych otrzymają atrakcyjne nagrody, np. rower.

3. Bezstronne jury oceni prace biorąc pod uwagę:
– oryginalność kompozycji,
– estetykę wykonania,
– zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem.

4. Komisja konkursowa oceni prace w kategoriach wiekowych:
– klasy przedszkolne,
– klasy szkoły podstawowej.

5. Komisja konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Spółki oraz Urzędu Miasta. Opiekunowie laureatów o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Zgłoszenie prac plastycznych do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. oprawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 )oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydanych przez organizatora oraz w Internecie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania nagrodzonych prac. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody: umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.
Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.

 


METRYCZKA


1.IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY……………………………………………


2.KLASA I NAZWA SZKOŁY……………………………………………………………


3. WIEK AUTORA…………………………………………………………………………


4. DANE OPIEKUNA PRAWNEGO…………………………………………………


5. TELEFON I E-MAIL……………………………………………………………………


 

Od 25.05.2018 w Polsce stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Aktualna informacja o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw, w tym zakresie, znajduje się w naszej Polityce bezpieczeństwa

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako "RODO", informujemy, że:

  1. Dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku "Kontakt",
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,

Zamknij