Informacja dla osób zakwalifikowanych do najmu mieszkań komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim, które nie złożyły wniosku aktualizacyjnego w kwietniu 2017

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. informuje, że dla osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego bądź socjalnego z zasobów komunalnych, które nie złożyły w kwietniu br. wniosku aktualizacyjnego został wyznaczony dodatkowy termin na jego złożenie do dnia 14 czerwca 2017r.

Zapraszamy wszystkie osoby figurujące na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego bądź socjalnego z zasobów komunalnych, które z różnych przyczyn nie złożyły wniosku aktualizacyjnego w pierwszym terminie do siedziby Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. przy ul. Majowej 15, pokój nr 2 w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2017 r.

We wniosku aktualizacyjnym należy przedstawić warunki mieszkaniowe, należy również załączyć dokumenty potwierdzające dochody członków gospodarstwa dokowego z ostatnich 6 miesięcy (za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów) oraz przychody nieopodatkowane takie, jak alimenty i zasiłki, do dochodu nie wliczamy świadczeń z programu 500+.

Prosimy o rzetelne i terminowe dokonanie aktualizacji danych, ponieważ niedopełnienie obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy ubiegających się o mieszkanie komunalne.

Wszelkie informacje w sprawie sposobu wypełniania formularzy można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Majowej 15 (pokój nr 2)

lub telefonicznie pod nr 44 724 64 20 wewn. 213.

Wniosek aktualizacyjny do pobrania  

Zarząd Tomaszowskiego TBS

 

Od 25.05.2018 w Polsce stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR"
lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Aktualna informacja o tym jak
przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw, w tym zakresie,
znajduje się w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close