Odpracowanie długów

W Tomaszowskim TBS z powodzeniem funkcjonuje formuła odpracowywania długu dotyczącego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu komunalnego Gminy Miasta Tomaszów Maz.

Wniosek dotyczący odpracowania długu może złożyć dłużnik, który ukończył 18 lat i jest stroną umowy najmu lub korzysta z zadłużonego mieszkania bez tytułu prawnego. Z tej możliwości można skorzystać wówczas, gdy zadłużenie w należnościach przekracza 3 miesiące .

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zapewni chętnym w ramach świadczenia zastępczego prace o charakterze porządkowym w postaci sprzątania budynków i terenów zewnętrznych, uprzątanie opuszczonych pomieszczeń bądź wykonywanie lekkich prac remontowo – budowlanych.   Świadczenia te mogą wykonywać dłużnicy lub osoby przez nich wskazane, zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik do umowy o odpracowanie długu. Stawka jednostkowa za wykonanie wymienionych czynności i wynosi 12 zł. za jedną pełną godzinę.

Szczegóły dotyczące możliwości odpracowania długu dotyczącego lokalu mieszkalnego zawiera Regulamin zamieszczony poniżej. Chętni do odpracowania długu powinni zgłaszać się do windykatorów Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. osobiście lub telefonicznie  pod nr 724 64 20 lub 724 48 28.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odpracowania długów w tomaszowskim ZDiUM na podstawie zawartego kontraktu socjalnego z MOPS w Tomaszowie Maz. Informacje w tej sprawie uzyskać można u Kierownika wydziału pomocy społecznej tel. 44 723 34 89 wew.37

 


My image Regulamin
My image Wniosek

 

Od 25.05.2018 w Polsce stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR"
lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Aktualna informacja o tym jak
przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw, w tym zakresie,
znajduje się w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close