O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U
N A  N A J E M  L O K A L I   U Ż Y T K O W Y C H

 

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Majowej 15, 97-200 Tomaszów Maz., ogłasza przetarg nieograniczony, ustny na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługową, handlową, gastronomiczną, biurową, produkcyjną, magazynową.

 

 • Lokal o pow. 62,87 m2 przy ul. Św. Antoniego 28 – parter.
  Stawka wywoławcza netto1m2 pow. uż. 15,00 zł.
  Inst. elektr. CO, wod-kan. Gaz. (gastronomia)
  Lokal świeżo po remoncie.
 
 • Lokal o pow. 125,40 m2 przy ul. Św. Antoniego 28 – parter.
  Stawka wywoławcza netto1m2 pow. uż. 10,00 zł.
  Inst. elektr. CO, wod-kan.
  Lokal wymaga odświeżenia.
 
 • Lokal o pow. 89,50 m2 przy ul. Piłsudskiego 21 – parter.
  Stawka wywoławcza netto1m2 pow. uż. 12,00 zł.
  Inst. elektr. CO, wod-kan. (gastronomia)
  Lokal wymaga odświeżenia. Wolny od 1 lipca .
 
 • Lokal o pow. 20,00 m2 przy pl. Kościuszki 1 – parter.
  Stawka wywoławcza netto1m2 pow. uż. 25,00 zł.
  Inst. elektr. CO, wod-kan. (gastronomia)
  Lokal wymaga odświeżenia.
 
 • Lokal o pow. 76,50 m2 przy pl. Narutowicza 7 – parter.
  Stawka wywoławcza netto1m2 pow. uż. 15,00 zł.
  Inst. elektr. CO, wod-kan.
  Lokal wymaga odświeżenia.
 
 • Lokal o pow. 80,99 m2 przy pl. Narutowicza 7 – parter.
  Stawka wywoławcza netto1m2 pow. uż. 15,00 zł.
  Inst. elektr. CO, wod-kan. (gastronomia)
  Lokal wymaga odświeżenia.
 
 • Lokal o pow. 89,52 m2 przy ul. Warszawskiej 11 – 2-gie piętro.
  Stawka wywoławcza netto1m2 pow. uż. 8,00 zł.
  Inst. elektr., wod-kan.
  Lokal wymaga odświeżenia.
 
 • Lokal o pow. 51,50 m2 przy ul. Warszawskiej 58/60 – parter.
  Stawka wywoławcza netto1m2 pow. uż. 10,00 zł.
  Inst. elektr., wod-kan.
  Lokal wymaga odświeżenia.
 
 • Lokal o pow. 41,00 m2 przy ul. Warszawskiej 58/60 – parter.
  Stawka wywoławcza netto1m2 pow. uż. 8,00 zł.
  Inst. elektr., wod-kan.
  Lokal wymaga odświeżenia.
 
 • Lokal o pow. 41,73 m2 przy ul. Polnej 14A – parter.
  Stawka wywoławcza netto1m2 pow. uż. 8,00 zł.
  Inst. elektr. CO, dostęp do Wod-kan i WC
  Lokal w stanie dobrym.
 
 • Lokal o pow. 95,96 m2 przy ul. Akacjowa 3 – poziom -1
  Stawka wywoławcza netto1m2 pow. uż. 8,00 zł.
  Inst.elektr. wod-kan, WC ,brak CO
  Lokal wymaga odświeżenia.
 
 • Lokal o pow. 64,68 m2 przy ul. Jałowcowa 13– parter
  Stawka wywoławcza netto1m2 pow. uż. 10,00 zł.
  Inst.elektr. wod-kan, WC, CO
  Lokal wymaga odświeżenia.
 

Wszystkie lokale znajdują się w sąsiedztwie mieszkań, co wyklucza prowadzenie działalności zakłócającej spokój mieszkańców.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2018 o godz. 9:00 w siedzibie Spółki przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

Warunkami podstawowymi wzięcia udziału w przetargu są:
 
1. wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł w terminie do dnia 28.05.2018 do godz. 08:30 na rachunek Tomaszowskiego TBS Sp. z o.o. (PKO BP: 48 1020 3916 0000 0502 0167 6451).
2. złożenie najpóźniej w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu i oświadczeń określonych w punkcie 17 Regulaminu.
 
Informujemy, że w umowie najmu między innymi znajdują się poniższe zapisy:
Waloryzacja czynszu może być wykonywana w okresach corocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług publikowanym przez GUS.
Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest ponosić koszty za dostarczane media.
Nakłady poniesione na remonty w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają Najemcę bez prawa do ich zwrotu po ustaniu stosunku najmu.
 
Regulamin i pełna, aktualizowana oferta dostępne są na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Spółki i na www.ttbs.com.pl
Szczegółowych informacji udzielamy pod tel. 517-676-611 (pok.1)

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia bez podania przyczyn.


 REGULAMIN

 
 

Od 25.05.2018 w Polsce stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Aktualna informacja o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw, w tym zakresie, znajduje się w naszej Polityce bezpieczeństwa

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako "RODO", informujemy, że:

 1. Dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku "Kontakt",
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,

Zamknij